skibodywork@gmail.com   |   90 91 89 80
Follow us :-

Bedriftsmassasje

Cecilie og Lasse er to sympatiske massasjeterapeuter med profesjonalitet helt ut i fingerspissene. Med sine tilnærminger utfyller de hverandre på en komplett måte. LHL har hatt stor nytte av deres tjenester. Dersom dere vurderer bedriftsmassasje, gir vi Lillestrøm Body Work vår sterkeste anbefaling. Her får dere godt betalt for investeringen i de ansatte”.
– HR Sjef Frode Strøm, LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Avtalen inngås mellom Ski Body Work og bedriftens HR/HMS avdeling

”Intensjonen med å gi de ansatte et tilbud om massasje, er å forebygge eventuelle belastningsskader og senke sykefravær. Økt muskelspenning over lang tid kan gi korte og langvarige sykefravær og unødvendige belastningsskader. Ved å fokusere på den fysiske helse via massasje og dialog om trening, bidrar vi til økt trivsel og mestring i hverdagen for de ansatte og bedriften i sin helhet.”

Bakgrunn for tiltak:

Massasje og massasjeterapeutiske metoder er i dag et av de raskest voksende yrkesområdene innen helse og treningsbransjen i Skandinavia og Europa. I dag går vi mennesker på høygir den største delen av vår våkne tid. Dessuten benytter vi ikke alltid kroppen på riktig måte. Biler, PC’er og andre moderne hjelpemidler sparer oss for både tid og anstrengelser, men de gjør også at vi i mindre utstrekning beveger oss på en naturlig og avspent måte. Mangel på bevegelse, statisk arbeid og generell inaktivitet kan føre til at mange av oss plages av spenninger, belastningsskader og almenn tretthet. Massasje hjelper spente og ømme muskler til å gjenvinne sin smidighet og øker dermed bevegeligheten og velbehaget.
I takt med den økende interessen for massasje har forskere begynt å interessere seg for hva som skjer i kroppen ved massasjebehandling. Resultatet har vist at velbefinnende også kan måles, blant annet i et lavere nivå av stresshormoner, økt avspenning, bedre konsentrasjon og økt livsglede hos de som får massasje. Disse resultatene har banet vei for større forståelse av massasjens verdi og inspirert til økt anvendelse innen mange nye områder i samfunnet. Den økte almene interessen og de positive forskningsresultatene skaper positive reaksjoner fra bedriftsmarkedet og dets ansatte.

Praktisk gjennomføring:

Bedriften lager selv prioriteringsliste for hvem og når de ansatte skal få massasje den avtalte dag, og har dette klart til massasjeterapeuten på behandlingsdagen. Massasjeterapeuten tar selv med benk og nødvendig utstyr, men bedriften stiller et egnet rom til rådighet hele dagen. Det benyttes forskjellige teknikker ut fra den ansattes plager og behov.

Pris:

Den ansatte kan selv betale helt eller delvis for behandlingen direkte til massasjeterapeuten. I mange tilfeller er bedriften inne å dekker kostnadene for behandlingene helt eller delvis for den ansatte.

Taushetsplikt/forsikringer:

Massasjeterapeuten har taushetsplikt og behandler den ansatte med gjensidig respekt og diskresjon. Massasjeterapeuten er ansvarlig for å finne en vikar ved egen sykdom, hvis dette er ønskelig for bedriften
(vikaren skal være diplomert massør utdannet ved Axelsons Body Work School) Massasjeterapeuten er forsikret i sin arbeidssituasjon gjennom sitt medlemsskap i Norges Massasjeforbund.

Ved bedriftsavtale gjelder egne priser. Spør om tilbud.

Ønsker du mer informasjon om bedriftsmassasje?